Montáž

Každému zájemci o solární veřejné osvětlení věnujeme individuální péči, ať se jedná o prodej a instalaci jedné lampy, nebo o dodávku komlexního systému nezávislého osvětlení ulice, či většího území.

Podle Vašich požadavků Vám navrhneme optimální technické řešení pro doplnění Vašeho veřejného osvětlení solárními lampami, vytipujeme nejvhodnější modely solárních lamp i nastavení všech jejich provozních parametrů. V dohodnutém termínu  provedeme instalaci stožárů, svítidel, solárních i řídících systémů, nastavíme software a připojíme každé svítidlo pomocí GSM k našemu centrálnímu monitoringu.

Servis

Díky stálému připojení všech instalovaných lamp do našeho online monitoringu prostřednictvím zabudovaného GSM máme nepřeržitý přehled o technickém stavu každé solární lampy Enstore, o aktuálním nabití jejích baterií i o nastavení všech provozních parametrů. Pomocí dálkové správy tak může preventivně předcházet vzniku situací, které by mohly zapříčinit provozní závady a celý systém se díky tomu vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí. Jestliže vlivem vnějších mechanických zásahů dojde k poškození lampy, provádíme na vyžádání operativně veškerý servis.

Naší trvalým cílem je maximální spolehlivost celého osvětlovacího systému Enstore a všechny modely Enstore jsou koncipovány pro životnost kompletní lampy nejméně na dvacet pět let.